پک کامل مستندهای علوم غریبه

پک کامل مستندهای علوم غریبه


 

اسرار ذهن

این مستند نشان می دهد که ذهن شما بعضی اوقات چگونه شما رافریب میدهد که در این مستند به سه فرد اشاره میشود که یکی از آنها دست چپش قطع شده ولی بعضی اوقات آنرا حس میکند وفرد دیگری احساس میکند خدا است وفرددیگری احساس میکند پدرومادرش قلابی هستند اینها دیوانه نیستند بلکه ضایعه ای درمغز آنها وجود دارد.

به بعد یازدهم خوش آمدید

این مستند نظریه رشته ها رابررسی می کند

بیگانگان کجا هستند

در این مستند سعی شده که به جواب این سئوال برسند که آیا به جز انسانها آیا موجودات دیگری نیز در این جهان هستند وکارهایی که بشر تا به امروز انجام داده است که به جواب این سئوال برسند را بررسی میکنند.

زندگی چگونه شروع شد

در حقیقت این مستند بیوگرافی زمین را نشان میدهد بعلاوه نظرات دانشمندان را درباره نحوه پیدایش حیات در کره زمین از زمان قدیم تا عصر معاصر را بررسی میکنند.

مولانا ورقص سماع

در این مستند افکار واعتقادات مولانا وصوفیان اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد وهمینطور رقص سماع. همچنین در این مستند بیوگرافی مولانا نیز گفته میشود وشرط عروج به سمت پروردگار متعالی از دیدگاه مولانا نیز گفته میشود.

آینه تاریک جادو

این مستند که واقعا هیجان انگیز است . یک مراسم احضار روح را نشان میدهد که نام او واساگو است وهدیه او به جادوگران پیشگوییش است که بعدها بعضی از این پیشگویی ها به حقیقت می پیوندد.

فرشتگان خوب یا شیطانی

این مستند به بررسی انواع فرشته های خوب و شیطانی می پردازد وبا کسانی که درزندگیشان با فرشتگان روبرو شده اند مصاحبه می شود.

فرشتگان شیاطین وفراماسونها

این مستند اشکال و سمبلهایی که در آثار باستانی بوده و مربوط به فرشتگان وفراماسونها میشود را به تصویر میکشد وپرده از راز آنها برمیدارد.

 

COSM

در این مستند فردی به ساختن کلیسایی اقدام کرده که در آن تصاویری از مرحله تولد انسان تامرحله مرگ او را با نقاشی هایی که با نقاشی های عادی فرق زیادی دارد که مشخص است که زمان زیادی برده که چنین نقاشیهایی را بکشد.

نظریه رشته ها

در فیزیک دو قانون مهم است که 1-قانون نسبیت اینیشتین که برای اجسام بزرگ یعنی کهکشانها و2- قانون کوانتوم مکانیک که برای ذرات ریز یعنی اتمها است که این قانون با هم درتضاداست و  تئوری رشته ها در حقیقت این دو قانون را با هم ادغام می کند.

بازگشت به آغاز

مستندی از تاریخچه کیهانی وماهواره هایی که به فضا می فرستادند تا تصاویری از کیهان به دست آورندکه شما در این مستند تلاشهای بیوقفه دانشمندان را میبینید که چندین سال بر روی یک پروژه تلاش میکنند.

سفر به فضا

بارها اتفاق افتاده که شما بخواهیددررابطه با نجوم اطلاعاتی بدست آورید امابه دلیل اینکه بعضی مستندها مبهم هستند وشما هیچ چیزی متوجه نمی شوید.امادراین مستندکه شبکه BBC اقدام به ساخت آن کرده با انیمیشن ها وزبانی ساده این علم راتوضیح میدهد . در این مستند شمادررابطه با Big bang-سیاه چاله هاوبسیاری از مسائل دیگر در رابطه بانجوم آشنا خواهید شد.

آرزوی یک طلسم

در این مستند به شما یاد میدهد که چگونه یک جادوگر شوید بعنوان مثال به شما یاد میدهد که چگونه با جادو پیامتان را به عشقتان برسانید.

آموزش مدیتیشن

در این مستند به شما یاد میدهد که چگونه یک جادوگر شوید بعنوان مثال به شما یاد میدهد که چگونه با جادو پیامتان را به عشقتان برسانید.

ESP و رویاها

در این مستندشما افرادی راخواهیددید که وقایع مهمی که اتفاق افتاده است راقبلا پیش بینی کرده اندبه عنوان مثال شاتلی که در هوامنفجر شد را قبلا خانمی پیش بینی کرده بود وحتی به  NASAنیز گفته ولی آنها جدی نگرفته بودند و....

تاریخ خدا

در این مستند عقاید بشر را درمورد خداونددرطول تاریخ بررسی می کند که ابتدا چندخدایی وبعد ازآن یکتا پرستی. همچنین تاریخچه سه دین بزرگ یهودیت – مسیحیت- واسلام بهمراه پیامبران بزرگ توضیح داده میشود.

جادوی سلیمان

این مستند که ادامه مستند (آینه تاریک جادو است) مراسم احضار یکی از فرشتگان (واساگو) است را آموزش میدهد.

ذن(ZEN)

ذن نوعی روش تفکر است.درذن باید زمان حال را ببینیدونباید درافکارخودفروبروید بلکه باید با واقعیات روبرو شوید.

حقایق معنوی (زبان فارسی)

واقعیات معنوی شمارابه سفری میبرد سفری که زندگی شماراتغییر خواهد داد سفری که باعث میشود شمااز سلامتی روحی وجسمی برخوردار شوید . این مستند مدیتیشن را به زبانی ساده برای شما توضیح میدهد.

دانش روح

در واقع دررابطه با سمبلهایی که در افسانه ها وجود داردبحث میکندوآنها را توضیح میدهد.

ذهن کوانتومی خدا

معنای وجودچیست؟آیا خدایی وجوددارد؟آیاحقیقتی که نسلهای بیشمار به دنبال آن بوده اندوجود دارد؟حقیقتی که دراسرارزمان گمشده است؟در این مستند تلاش میشود که به این سوالها به وسیله علم جدید پاسخ داده شود؟ پاسخ ممکن است آنچه ماانتظار داریم نباشد ممکن است خدایی که ما به باورآن هدایت شده ایم نباشد.

زمین متولد میشود

این مستند نشان میدهد که 5/4 میلیارد سال پیش زمین چگونه شکل گرفت وهمچنین اتفاقاتی که بر روی زمین از آن موقع تاکنون رخ داده است را توضیح میدهدبعلاوه در این مستند شما شاهد شهاب سنگ هایی که به زمین برخورد کرده اند خواهید بود.

شیطان شاهزاده تاریکی

مستند بیوگرافی کامل شیطان را میگوید.

جهنم قلمرو شیطان

این مستند دررابطه با تاریخچه عقیده به جهنم است که دینهای مختلف همچون مسیحیت-یهودیت –زرتشت و... چه نظری داشتند. وهمچنین تحلیل کتابهای آگوستین و میلتون دررابطه بادوزخ.

رؤیای اینیشتین

اینیشتین به جهان تصویر جدیدی از واقعیت نیروی جاذبه عرضه کرد وجایی که او باز ماند نظریات رشته ای اکنون با جرأت ادامه می دهند . اما اینها چقدر به تکمیل رؤیای اینیشتین نزدیکند . با دیدن این مستند به این موضوع پی خواهید برد.

مراسم جادو

 

این مجموعه مراسم جادوی عجیبی را به شما آموزش میدهد

انجیل شیطان!!

کتابی که در زمان گذشته نوشته شده و نویسنده آن ناشناس است و در این کتاب تصاویری عجیب مشاهده میشود و اکنون این کتاب در موزه نگه داری میشود.

نیروی نا شناخته

در این مستند فردی را نشان میدهد که در رابطه با این فال توضیح میدهد وهمچنین این فرد طرفداران خاص خودش را دارد.

جادو وطلسمات

یک سمیناری است که در آن مواردی که برای جادو وطلسمات به کار میرود را توضیح میدهد

 
ذهن قاتلهای زنجیرهای

که ماموران FBIدرپی کشف رموز این قتلها هستند

مجموعه جهانهای گمشده

این مستند که دردوازده قسمت است به بررسی ساختمانهای عظیم وقدیمی می پردازد. این مستند شما را به سفری در گذشته می برد که شما از سرزمین های مختلف بازدید خواهید کرد شامل:شما به مصر میرویدوبا امپراطور Ramses ومعماری های زیبای او آشنا میشوید-شما به اسکاتلند میروید ودر آنجا مقر ویلیام والاس که دلاور اسکاتلند هست آشنا میشوید-و از آنجا به سوریه وفلسطین میروید وبا بناهایی که درزمان حضرت عیسی(ع) ساخته شده روبرو میشوید-شما به آلمان میرویدوقسمتی از کاخ با شکوهی که هیتلر آرزویش را داشت خواهید دید-شما به انگلستان می روید وبنایStone Henge وبناهای زیر زمینی که در زمان هیتلر چرچیل دستورساخت آنها را داده بود روبرو میشوید شما به آمریکا میروید و شهری که در آن بمب اتم ساخته شده بود را خواهیددید-ودر آخر شما به مکزیک میروید و بناهای واقعا شگفت انگیز مایاها راخواهید دید که اسرار فراوانی در آنها هست.در ضمن این مستند با انیمیشن های کامپیوتری این بنا هارا بازسازی کرده وهمچنین برای درک بیشتر فیلم هایی نیز دز رابطه با تاریخچه این ساختمانها ساخته است که باعث جذابییت مستند شده است.

 

قدرت های فرا انسانی

مستندی ازانسانهایی است که کارهایی راانجام می دهند که انسانهای عادی از انجام آنها عاجزهستند . بعنوان مثال شما صوفیان یا همان درویشان را میبینید که شمشیر را وارد بدنشان میکنند و هیچ مشکلی برایشان پیش نمی آید یا یک استاد رزمی کار را میبینید که با انجام فقط یک حرکت فرد غش میکندو...

دون خوان

پس از انجام این تمرینات ساده و البته با اثر بخشی عمیق میتوانید به پاک کردن گذشته شخصی پرداخته و کم کم دست نیافتنی شوید. این اعمال تکنیکهای مخصوص به خود و در عین حال فواید بیشماری در پی دارد. اگر انسان فقط بیاموزد که با قناعت با دنیای اطرافش برخورد کند بسیاری از موانع و فاکتورهای محیطی و ذهنی بازدارنده و هدر دهنده انرژی حیات - خود به خود حذف خواهند شد. پس برای دنیای اطرافمان دست نیافتنی باشیم.

بررسی تله پاتی

بررسی های روحی را میتوان به دو گروه كلی تقسیم كرد:یكی بررسی و كنترل صحت گزارش هایی است كه درباره وقوع خود به خود این نوع وقایع صورت میگیرد.دوم تحقیقاتی است كه به صورت كنترل شده و زیر نظر انجام میگیرند.تا با دقت و نظارت بیشتری این نوع پدیده ها بررسی شوند وقوع خود به خود تله پاتی بین افرادی كه نسبت به یكدیگر احساس عاطفی شدیدی دارند كرار" اتفاق افتاده است.هر كدام از ما داستان های زیادی را شنیده ایم كه برخی افراد در شرایط خاصی از پیدایش بیماری یا وقوع تصادف برای عزیزانشان آگاه شده و به نوعی آن را احساس كرده اند بودن آنكه هیچگونه دلیل واضحی برای توجیه این حالات وجود داشته باشد.در اینجا به ذكر واقعه ای میپردارم كه صجت و اصالت آن مورد تاید انجمن بررسی های روحی قرار گرفته است.

اسرار مار

که تاریخچه این حیوان را در سرزمین های مختلف به تصویر میکشد

تاروت

در این مستند فردی  که در رابطه با این فال تاروت توضیح میدهد .

دنیای روحانی

که شامل سمیناری در رابطه با روح است.

 

 
شعبده بازی و تردستی های دیوید بلین  
شعبده بازی و تردستی های دیوید کاپرفیلد

شامل غیب کردن هواپیما-قطار-برج آزادی-پروازکردن-عبور از دیوارچین

صلیب تات

مستندی که تاریخچه این صلیب را بررسی می کند.

بعده بعدی

در چهار قسمت میباشد

تعداد: 14 دی وی دی

قيمت:  38500 تومان
قيمت: 
15900 تومان

خرید این محصول قیمت: 189,000 ریال

تبلیغات

نظرات

تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
ارسال نظر