ارشدسنجش از دور و سیستم اطلاعات

ارشدسنجش از دور و سیستم اطلاعات

مجموعه سئوالات کارشناسی ارشدرشته سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی
مجموعه سئوالات کارشناسی ارشد رشته سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی از سال 86 تا سال 91
به همراه پاسخنامه تمامی سئوالات

خرید این محصول قیمت: 50,000 ریال

تبلیغات

نظرات

تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
ارسال نظر